Nieuws

Vrijdag 1 maart 2019:
Voorafgaand aan de feestelijke opening van de jubileumtentoonstelling ‘Museumschatten’ verraste Burgemeester Frank Dales onze bestuursleden, Joke Hutter en Sijmen Schouten, met de mededeling dat hij hen namens de Koning mocht benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Na deze plechtigheid opende de Burgemeester de tentoonstelling met het luiden van de bel.