NIEUWS

JOUW FOTO IN HET MUSEUM

Het Zee- en Havenmuseum nodigt alle bezoekers uit om de komende maanden een foto of selfie te maken met zijn of haar favoriete museumobject en op te sturen met eventueel een toelichting waarom. Deze foto’s zullen vanaf de maand oktober, de Maand van de Geschiedenis, getoond worden in de Loodsenzaal. Het thema dit jaar is HIJ/ZIJ en deze expositie zal duidelijk maken of de keuze van HIJ anders is dan van ZIJ. In het museum krijgen bezoekers meer informatie over het aanleveren van de foto(s).

………..

Zaterdag 1 juni
Bij het binnenlopen van de historische zaal zal voortaan de blik meteen worden getrokken naar een imposant schilderij, een portret van Jan Willem Arnold. Daarnaast een portret van Adrianus Johannes Bik. Deze beide heren kunnen worden beschouwd als ‘de grondleggers’ van IJmuiden.
Gisteren overhandigde wethouder Jeroen Verwoort, namens de gemeente, de beide portretten in bruikleen aan het museum. RTV NH heeft dit vastgelegd. https://www.nhnieuws.nl/nieuws/246844/schilderijen-grondleggers-ijmuiden-onthuld-in-museum-we-zijn-trots

Vrijdag 12 april is de nieuwe tentoonstelling “Festung IJmuiden’ geopend door vrijwilliger Kor Bouman en oud-vrijwilliger Ko Kaldenbach. Beiden hebben als kind de oorlog in IJmuiden meegemaakt. De tentoonstelling is samengesteld door curator Willemina Oostenrijk en vrijwilliger Paul de Ruijter. Op de foto Cor Oudendijk met Kor Bouman en Willemina Oostenrijk met Ko Kaldenbach. De tentoonstelling is op openingsdagen te bezichtigen tot en met 1 september.

Vrijdag 1 maart 2019:
Voorafgaand aan de feestelijke opening van de jubileumtentoonstelling ‘Museumschatten’ verraste Burgemeester Frank Dales onze bestuursleden, Joke Hutter en Sijmen Schouten, met de mededeling dat hij hen namens de Koning mocht benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Na deze plechtigheid opende de Burgemeester de tentoonstelling met het luiden van de bel.