De museumbibliotheek is rijk gedocumenteerd op maritiem gebied. Naast een grote collectie boeken en foto’s over onder meer visserij, Noordzeekanaal, IJmuiden en sleepvaart, beschikt de bibliotheek over complete jaargangen van vele maritieme tijdschriften.

De bibliotheek is op dinsdag en donderdag van 9.30 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.00 uur op afspraak geopend. Wij vragen aan bezoekers een vrijwillige bijdrage voor de instandhouding van de bibliotheek. In de bibliotheek worden geen boeken uitgeleend.
Wel zoeken wij graag gegevens voor u op of helpen u bij uw eigen zoektocht. Ook hiervoor geldt dat u zelf mag bepalen wat onze dienst u waard is. Tegen betaling maken wij kopieën of drukken foto’s af.

Ook nemen wij graag donaties van boeken over de thema’s van het museum in ontvangst.
Dubbele boeken bieden wij in de hal van het museum voor zeer bescheiden prijzen te koop aan, u kunt tijdens openingstijden van het museum deze boeken bekijken en afrekenen bij de receptie.