ARCHIEF NIEUWSBERICHTEN 2019

Zaterdag 1 juni
Bij het binnenlopen van de historische zaal zal voortaan de blik meteen worden getrokken naar een imposant schilderij, een portret van Jan Willem Arnold. Daarnaast een portret van Adrianus Johannes Bik. Deze beide heren kunnen worden beschouwd als ‘de grondleggers’ van IJmuiden.
Gisteren overhandigde wethouder Jeroen Verwoort, namens de gemeente, de beide portretten in bruikleen aan het museum. RTV NH heeft dit vastgelegd. https://www.nhnieuws.nl/nieuws/246844/schilderijen-grondleggers-ijmuiden-onthuld-in-museum-we-zijn-trots

………..

Vrijdag 12 april is de nieuwe tentoonstelling “Festung IJmuiden’ geopend door vrijwilliger Kor Bouman en oud-vrijwilliger Ko Kaldenbach. Beiden hebben als kind de oorlog in IJmuiden meegemaakt. De tentoonstelling is samengesteld door curator Willemina Oostenrijk en vrijwilliger Paul de Ruijter. Op de foto Cor Oudendijk met Kor Bouman en Willemina Oostenrijk met Ko Kaldenbach. De tentoonstelling is op openingsdagen te bezichtigen tot en met 1 september.

Vrijdag 1 maart 2019:
Voorafgaand aan de feestelijke opening van de jubileumtentoonstelling ‘Museumschatten’ verraste Burgemeester Frank Dales onze bestuursleden, Joke Hutter en Sijmen Schouten, met de mededeling dat hij hen namens de Koning mocht benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Na deze plechtigheid opende de Burgemeester de tentoonstelling met het luiden van de bel.