‘Op de sluizen van IJmuiden’

In het jaar waarin Zeesluis IJmuiden, op dit moment de grootste sluis ter wereld, werd geopend mag een tentoonstelling over de sluizen in dit museum niet ontbreken.

De bezoeker krijgt veel informatie over de geschiedenis en de ontwikkeling van het sluizencomplex. Niet alleen worden de vijf schutsluizen in woord en beeld gebracht, maar ook het spuicomplex en gemaal. Veel mooie (oude) foto’s van de sluizen, maar ook fraaie foto’s van de nieuwe Zeesluis IJmuiden.
Daarnaast informatie over de zoutonttrekking, de afwatering via het gemaal en spuisluis en de ontwikkeling van de schepen en sluizen sinds 1876.

De titel van tentoonstelling ‘Op de sluizen van IJmuiden’ is ontleend aan een bekend lied uit de jaren 50 van de vorige eeuw, gezongen door Max van Praag. Dit lied staat nog steeds op het repertoire van veel shantykoren en is uiteraard te horen in de tentoonstelling.

Na het bezoeken van de tentoonstelling is het vanaf het museum slechts een korte wandeling naar het sluizencomplex om daar ‘op de sluizen van IJmuiden’ ruim 150 jaar geschiedenis in ogenschouw te nemen. Een unieke plek. Te zien vanaf 18 juni 2022 t/m 8 januari 2023.