‘Navigeren door de Eeuwen’

Met ingang van 30 september is in de loodsenzaal een expositie te zien met het thema ‘Navigeren door de eeuwen’. Hoe was de wereldgeschiedenis geweest als Christoffel Columbus betere navigatiemiddelen had gehad? Was de Titanic misschien niet gezonken als er een radar aan boord was geweest? We zullen het nooit weten… Maar deze gebeurtenissen zorgden er wel voor dat de navigatie telkens beter werd. In deze expositie wordt een historisch overzicht gegeven van de navigatiemiddelen voor schepen en worden veel (oude) navigatiemiddelen getoond en uitgelegd. Op de scheepsbrug in het museum wordt op de kaartentafel het koers uitzetten met pleinschaal en kaartpasser uitgelegd. In de toren leer je meer over de radar en het AIS-systeem. Deze expositie sluit uitstekend aan bij het thema van de oktober Maand van de Geschiedenis ‘Eureka!’. De tentoonstelling loopt tot en met 1 april 2024.