Opening als Gemeentelijke Visserijschool op 3 september 1916


Wist U dat het IJmuider Zee- en Havenmuseum ooit een Visserijschool was?

Toen op 26 maart 1994 de deuren van het IJmuider Zee- en Havenmuseum ‘de Visserijschool’ geopend werden voor het publiek werd een gedenkwaardige daaraan voorafgaande periode afgesloten. Wat ging vooraf?

Na het ontstaan van IJmuiden speelde de visserij en alles wat daar mee samenhangt een steeds grotere rol. Daarmee ontstond ook een toenemende behoefte aan visserij-onderwijs. Uiteindelijk werd op 4 oktober 1905 de ‘Vereeniging Visscherijschool te IJmuiden’ opgericht. Het pand aan de Havenkade werd gebouwd en op 3 september 1916 geopend als Gemeentelijke Visserijschool (zie foto rechtsboven). Tot ver in de voorbije eeuw heeft de school elk jaar leerlingen afgeleverd maar uiteindelijk werd ook het maritieme onderwijs op grotere leest geschoeid. Het pand, in de volksmond gewoon ‘de Visserijschool’ genoemd kwam leeg te staan en stond op de nominatie te worden gesloopt.

In 1989 werd een stichting opgericht die het gebouw wilde behouden en behoeden voor sloop en in te richten als Zee- en Havenmuseum. Dat dit idee brede steun had onder de IJmuidense bevolking blijkt onder meer uit het feit dat zo’n 70 vrijwilligers de restauratie ter hand namen. Dit resulteerde in de opening van het museum op 26 maart 1994.

Het museum geeft een beeld van de historie van IJmuiden die begint bij het graven van het Noordzeekanaal rond 1870, de bouw van de pieren en de sluizen. Er zijn speciale expositiezalen over visserij, sleepvaart en off shore activiteiten. Leuk en informatief voor oud en jong (met speurtocht).

Het museum wordt nog steeds onderhouden en gerund door vrijwilligers die belangeloos hun bijdrage leveren. Ook wordt het museum gesteund door sponsors en donateurs. Nieuwe donateurs zijn dan ook van harte welkom voor een minimum bedrag van € 12,- waarvoor u jaarlijks 2 vrijkaartjes krijgt. Als u dit doet helpt u mee dit mooie museum te behouden.