Werken op en aan het Noordzeekanaal’

Met ingang van zaterdag 26 maart is in de Loodsenzaal van het IJmuider Zee- en Havenmuseum een nieuwe expositie te zien over ‘Werken op en aan het Noordzeekanaal’. Op een groot tableau aan de wand is de loop van het Noordzeekanaal weergegeven, vanaf de Noordzee tot aan de havens van Amsterdam. Hierop zijn foto’s, informatie en leuke weetjes te zien over een variëteit aan werken op en aan het kanaal, zoals het loodswezen, de vletterlieden, vervoer over het water, bruggen, ponten en tunnels, over havens, zijkanalen en industrieën. In de vaste collectie van het museum is veel meer en aanvullende informatie te vinden over veel van deze onderwerpen.
Bij de expositie staat een tablet met een leuke korte film over de opening van de Velsertunnel. Ook staat er een digitale fotolijst met foto’s van het Noordzeekanaal. Gedurende de looptijd van deze expositie draait in de filmzaal, tijdens openingsdagen, de film ‘Noordzeekanaal geschiedenis en ontwikkeling’.

Deze expositie is op vrijdag 25 maart geopend door de heer Robert de Jonge, voorzitter van het Loodswezen Amsterdam-IJmond.
De expositie is te zien tot en met 18 september 2022.