In de Loodsenzaal is tot en met 15 september een expositie te zien over de verwoede strijd die door vele IJmuidenaren is gevoerd om het gebouw van de Visserijschool te behouden.

Dat het museum in 1994 in de oude Visserijschool kon beginnen was niet zo vanzelfsprekend. Het initiatief voor de oprichting van het Zee- en Havenmuseum werd al in 1984 tijdens een gesprek tussen twee IJmuidenaren, Arie van der Veer en Jan Blokland, gelegd. Zij waren bang dat wanneer de school voor Zeevaart en Techniek naar een nieuw gebouw zouden gaan, het markante gebouw aan de Havenkade gesloopt zou worden. Met het initiatief van beide heren werd de basis gelegd voor de felle strijd die losbrandde om het gebouw te behouden.  

Nu, bijna 25 jaar na de opening, blikken we terug naar de beginperiode. Aan de hand van foto’s van toen en nu, de honderd vrijwilligers en de acties wordt een beeld gegeven van de roerige strijd die leidde tot de opening van het museum.