Leskisten Project

Cultuureducatie voor het primair onderwijs.

Door medewerkers van het IJmuider Zee en Havenmuseum is in samenspraak met leerkrachten uit het basisonderwijs een leskist ontwikkeld voor groep 5 van de lagere school in de vorm van houten kruiwagens voorzien van schep en klompen. In het project wordt bijzondere aandacht besteed aan het graven van het Noordzeekanaal met zijn problemen en sociale omstandigheden. Binnen het project wordt tevens aandacht besteed aan het ontstaan van IJmuiden, de ontwikkeling van de scheepvaart en de visserij. Hiervoor is een boek ontwikkeld over het Zee en Havenmuseum, een kwartetspel, legpuzzels van oude en hedendaagse schepen en er wordt aandacht besteed aan een aantal werkzaamheden in verband met voornoemde onderwerpen, zoals het maken van knopen (schiemanswerk). In de kruiwagen is een veelheid van lees en kijkboeken opgenomen over schepen, visserij en aanverwante zaken.

De opzet is dat de kinderen ook het museum bezoeken. Tijdens het bezoek worden de kinderen middels een toneelstukje op de hoogte gebracht van de leefomstandigheden van de kanaalgravers en de standsverschillen met de opzichters en de ingenieurs. Verder maken de kinderen kennis met het museum middels een puzzeltocht en komen de kinderen in ruimten die normaal voor de museumbezoekers gesloten zijn.
Het project is in januari 2013 begonnen en naar alle waarschijnlijkheid enige jaren gaan duren.

Met dank aan de Provincie Noord-Holland en de Gemeente Velsen, die dit project mogelijk hebben gemaakt en de inzet van een aantal leerkrachten van de basisscholen en vrijwilligers van ons museum.