In 2019 vierde het museum haar 25-jarig bestaan. Na jaren van intensieve voorbereidingen werd op 26 maart 1994 het IJmuider Zee- en Havenmuseum door de toenmalige Minister van Cultuur, mevrouw Hedy d’Ancona, geopend.

Sinds 1994 belicht het museum in de vaste collectie de geschiedenis van het graven van het Noordzeekanaal, het ontstaan van IJmuiden en alle maritieme bedrijvigheid. De collectie is in de afgelopen 25 jaar doorlopend vernieuwd en aangevuld met bijzondere museumstukken en bestaat inmiddels uit duizenden objecten, films, boeken en foto’s, geschonken of in bruikleen gegeven aan het museum door particulieren, bedrijven en instellingen. In zo’n 150 grote en kleine wisselende tentoonstellingen heeft het museum in de afgelopen 25 jaar vele facetten van de maritieme wereld tentoongesteld.

De Historische zaal is enige jaren geleden geheel vernieuwd, evenals het Museumcafé. De laatste wordt door onze voorzitter als de gezelligste zaal van IJmuiden aangeprezen. Het gebouw, dat door de vrijwilligers van het eerste uur aan de binnenkant als bouwval werd aangetroffen, heeft in de afgelopen 25 jaar niet alleen het nodige onderhoud gevergd, maar heeft ook veel grote en kleine aanpassingen ondergaan, waaronder een aanbouw van een nieuwe tentoonstellingszaal, vernieuwing van de Entree en recentelijk de renovatie van de Toren. Het museum verwelkomde in de afgelopen 25 jaar zo’n 175.000 bezoekers. Heel belangrijk daarin is de groep scholieren. Bijna alle kinderen van IJmuiden brachten en brengen in groep 5 met hun school een bezoek aan het museum. Het is een belangrijke taak van het museum om de IJmonders, jong en oud, bewust te maken van de rijkdom van hun eigen historie. Kinderen van toen brengen nu, 25 jaar later, met hun eigen kinderen een bezoek aan het museum. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de inzet van de vele vrijwilligers, van toen en van nu. Mensen die de handen in elkaar slaan om het erfgoed van de IJmond te bewaren en een mooie plek in onze samenleving te geven. Enkele vrijwilligers doen dit al 25 jaar vol overgave. Ook alle sponsors en alle donateurs van het museum zijn onmisbaar voor de instandhouding van het museum.

Het museum is ooit begonnen om het markante gebouw van de Visserijschool te behouden. Nu na 25 jaar staat het gebouw nog fier overeind en heeft het museum een blijvende plaats in de samenleving verworven. Een bijzonder feit dat gevierd mag worden