Een vrachtschip met een lengte van 155 meter is op vrijdag
20 januari 2012 rond 04.30 uur vastgelopen voor de kust bij Wijk aan Zee.
De problemen met het lege Filipijnse vrachtschip ‘Aztec Maiden’ beginnen kort nadat het de IJmuidense pieren heeft verlaten. De motoren vallen om onbekende redenen uit. De harde wind en vier meter hoge golven hebben vrij spel. De loods heeft de motoren nog diverse keren opnieuw gestart, maar telkens als hij probeerde het schip weer met de kop in de wind te krijgen vielen de motoren weer uit.

Het advies van de loods om een sleepboot op te roepen is pas veel later opgevolgd. De ‘Aztec Maiden’ drijft vanaf 04.00 uur noordwaarts, maar kan geen anker uitgooien omdat de zeebodem daar vol ligt met kabels tussen de kust en de windmolenparken op zee.

Om half vijf ‘s ochtends krijgt de Kustwacht de melding van het schip in nood. De ‘Ievoli Black’ vaart ruim anderhalf uur over het stuk naar Wijk aan Zee.

Daar de ‘Aztec Maiden’ geen grip krijgt met de ankers, ligt deze bij aankomst van de ‘Ievoli Black’ al in zulk ondiep water dat er geen hulp meer geboden kan worden.
Enkele pogingen van bergingsbedrijf Svitzer om het vrachtschip vlot te trekken mislukken door de harde wind.
De 1,5 km lange sleeptros van de ‘Ievoli Black’ wordt door de reddingsboot ‘Koos van Messel’ aan de ‘Aztec Maiden’ vastgemaakt. De kustwacht bood op vrijdag aan om de 21 bemanningsleden van boord te halen, maar de kapitein gaf daarvoor geen toestemming. Bij een van de pogingen trok sleepboot Svitzer Marken aan de tros.

De ‘Aztec Maiden’ kwam lichtjes in beweging. Het schip werd daardoor enigszins gedraaid op de zandbank waar hij op lag. Ongeveer 100 mensen stonden bij zes graden, windkracht 5 en een ijskoude regen te kijken naar de verrichtingen van de slepers.

Op zaterdagmiddag lukte het uiteindelijk om de ‘Aztec Maiden’ vlot te trekken. Door twee sleepboten werd het schip naar de haven van IJmuiden gesleept voor een grondige inspectie.
Die moest uitwijzen of het schip aan de onderzijde ernstig beschadigd was geraakt. De beschadiging bleek echter minimaal
te zijn, een reparatie was daarom niet nodig.